خانه

چشم انداز و آرمان شناسا را بصورتی کلی، شاید بتوان تأثیرگذاری جدی بر فضای کسب و کاری متکی بر نوآوری و فناوری در گام نخست در کشور ایران و در گام های آتی در فراتر از مرزها دانست. این مسأله بویژه بدلیل ظرفیت ها و فرصت های بیشمار کسب و کاری پیش رو و از سوی دیگر پتانسیل بسیار ارزشمند فکری و انسانی در بین فرهیختگان و نخبگان، دیدگاه بلند پروازانه ولی دست یافتنی تقسیم تاریخ اقتصاد متکی بر نوآوری   ... ادامه

 علاقه به ظرفیت سازی و گسترش کسب و کار در شرایط سرعت شگفت انگیز رشد و رقابت روز افزون، برای هر بنگاه بالنده، دغدغه ای شایسته تامل است و با عنایت به سرعت بالای رشد فناوریهای پیشرفته که البته می رود تا تمامی حوزه ها را در بر گیرد و خطر جا ماندن از روند تحولات ، جایگاه مهمتری پیدا می کند. بی توجهی به این مطلب می تواند به سقوط بنگاه های به ظاهر موفق امروز منجر شود و بهره گیری بهنگام از این تحولات به شکوفا
 علاقه به ظرفیت سازی و گسترش کسب و کار در شرایط سرعت شگفت انگیز رشد و رقابت روز افزون، برای هر بنگاه بالنده، دغدغه ای شایسته تامل است و با عنایت به سرعت بالای رشد فناوریهای پیشرفته که البته می رود تا تمامی حوزه ها را در بر گیرد و خطر جا ماندن از روند تحولات ، جایگاه مهمتری پیدا می کند. بی توجهی به این مطلب می تواند به سقوط بنگاه های به ظاهر موفق امروز منجر شود و بهره گیری بهنگام از این تحولات به شکوفایی های چشمگیر منجر می­گردد. در عرصه جهانی نیز تحولات و ظهور کسب و کار های موثر و سود آوری که از سابقه چندان دراز مدتی نیز برخوردار نیستند، نشانه ای از این مطلب است. این حوزه های کسب و کاری خواه از خلاقیت یک تیم سازمان نوپا سرزده باشند و یا در دل سازمانهای دیرپای ولی هوشمند و خلاق شکل گرفته باشند، نشاندهنده اهمیت نوآوری فناورانه و تامین چالاک ملزومات متناسب با ایده های دانش بنیان برگزیده است. در ایران، با توجه به پتانسیل مغزافزاری و خلاقانه در بین جوانان و همچنین نبود ارتباط سازمان یافته بین مراکز دانشی و حوزه کسب و کار، به نظر می رسد این ظرفیتها بطور مناسب شناخته نشده و بارور نگردیده ­اند. وجود سابقه و آشنایی اندک فناوران جوان با حوزه های مدیریتی و مالی و بازاریابی، خطر بروز مشکل در نگاه ساده انگارانه و حمایت صرفا مالی از آنان را همراه خواهد داشت. تلفیق دانش فنی، توان مدیریتی، زیر ساخت های سازمانی، قدرت بازاریابی، تقویت برند، تامین مالی و اعتباری و به اشتراک گذاری تجارب می­تواند این خطر را مدیریت کند. کسب و کار سرمایه گذاری ماجراجویانه (VC) در حوزه های فناورانه و خوش آتیه علیرغم قدمت و اعتباری که در فضای بین المللی دارد، در ایران چندان دیرپای نیست. به ویژه رویکردی با هدف گسترش کسب و کار، سودآوری و تأثیرگذاری توسط بخش خصوصی، بسیار کم سابقه می­نماید. حرکت هایی که در این چارچوب انجام شده است نیز عمدتاً از سوی نهادهای متولی تولید دانش و فناوری و نه بکارگیران آن برای ارزش افزایی، مطرح شده اند و لذا تجارب آنها برای ثروت افزایی و ایجاد ارزش، چندان قابل اتکا نیست. نوپایی این نگاه در کشور و به ویژه در بخش خصوصی که رویکردی واقعی به کسب و کار دارد، فرصت کسب جایگاه ممتاز و مناسب برای پیشگامان این حوزه را فراهم می کند. لیکن همین فرصت با خود مشکل فقدان تجربه قابل اتکا را همراه دارد که تنها با تدبیر مناسب و اتخاذ رویکرد تجمیع هوشمندانه مهارتهای متنوع بطور سازمان یافته، قابل رفع خواهد بود. شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) به عنوان مجموعه تخصصی حوزه سرمایه گذاری ماجراجویانه (Venture capital) گروه مالی پاسارگاد، فعالیت می نماید. در این راستا این شرکت با تکیه بر ارزش های امانتداری و رفتار حرفه ای، رویکرد خود را تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی و ارزش آفرینی در عرصه سرمایه گذاری تخصصی در فناوریهای پیشرفته قرار داده است. شناسا بعنوان یک سازمان متکی بر ایمانی مشترک در بین موسسین، مدیران و همکاران شکل گرفته است. حضور گروه مالی پاسارگاد، که ملاحظات مالی و سرمایه گذاری را به همراه دارد در کنار بکارگیری مدیران عملیاتی شرکت که عموماً از جنس مخاطبان کارآفرین و سرمایه پذیران " شناسا" بوده اند، ایجاد درک متقابلی از ذینفعان این تعامل را به همراه داشته است. در این شرایط در کنار توجه ویژه به عملیات و فرآیندهای جاری در تعامل با کسب و کارهای دانش بنیان، تدوین آیین نامه های مالی و اداری شرکت، تدوین سازوکارهای شناسایی و مواجهه با طرح های کسب و کاری، طراحی روالهای ارزیابی و راه اندازی سیستم مدیریت اطلاعات طرح ها و داوریها، تعاملات گسترده با کولونیهای دانش بنیان و سایر متعاملین در فضای سرمایه گذاری نوآورانه و ریسک پذیر  و تقویت شبکه همکاران و مشاورین در امر راهبری کسب و کارها در دستور کار قرار گرفت. البته پویایی و یادگیرندگی در تعامل با فضای واقعی مخاطبین، نیازمندی مداوم به اصلاح و تغییر را اجتناب ناپذیر نموده است.   رویکرد فعالیت شناسا رفتار و عملکرد شرکت شناسا بر اساس اطلاعات کمی و نیز کیفی قابل بررسی است. تا زمان نگارش این گزارش، شناسایی ۸۱۰ فرصت کسب و کاری در زمینه ها و با ابعاد مالی و زمانی متنوع، ارزیابی بیش از ۲۷۴ طرح- ایده- شرکت، حضور ۱۸ شرکت در ارزیابی موشکافانه و گزینش ۱۰ طرح کسب وکاری در این میان برای مشارکت و در کنار آن شرکت در ۳۳ رویداد و نمایشگاه فناورانه همراه حمایت از ۱۷ رویداد مرتبط و....  تا کنون، بیانگر بخشی از این عملکرد است.   حضور در رویداد های مرتبط حمایت از رویدادهای مرتبط تعداد طرح شناسایی شده ۱۵ ۵ ۸۱۰ تعداد ارزیابی حجم ارزیابی ۱۲۳ ۱،۱۳۲،۱۸۶  میلیون ریال تعداد ارزیابی موشکافانه/ راهبری موقت تعداد تحت راهبری ۸ ۵ اطلاعات آماری گرچه تا حدی تصویری از حجم فعالیت را ارائه می­کند لیکن با عنایت به ماهیت غربالگرایانه و پذیرش درصد محدودی از طرح های کسب و کاری، فرآیند تعامل با طرح های ورودی و شاخص های عملکردی نیز اهمیت ویژه پیدا خواهد کرد.  رویکرد شناسا به عنوان یک بنگاه اقتصادی، قطعا ورود در فعالیتهای سود آور است. اما این شاخص تنها معیار عمل نخواهد بود و بویژه آنکه نوع حوزه ها و طرح هایی که در آن مشارکت خواهد شد، نه متکی بر اسناد و مدارک مالی گذشته بلکه عموماً بر اساس شناخت ایده ها و امیدهای نوآورانه و ارزش گذاری آرزوهای ذینفعان است. بر این اساس پارامترهای سه گانه سطح نوآوری، میزان سودآوری و ابعاد ارزش ­آفرینی در نگاه به طرح های کسب و کاری مورد نظر خواهد بود. سودآوری به عنوان پیش نیاز هر فعالیت اقتصادی پایدار تلقی می­گردد و نوآوری به عنوان وجه تمایز اصلی شرکت شناسا با سایر سرمایه گذاران تلقی می­شود. مساعد بودن شرایط زندگی انسانی شرط لازم هرگونه توسعه خواهد بود. محدودیت منابع در حوزه آب، انرژی، محیط زیست و نظایر آن و تهدید هایی که از این ناحیه انسان را به خطر می اندازد موضوع " بهره گیری از نوآوری و فناوری در مدیریت منابع طبیعی "  را به عنوان یک اولویت در گزینش طرح های کسب و کاری می­تواند قرار دهد. این حوزه نه تنها برای کشور بلکه برای منطقه خاص جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا و حتی در عرصه جهانی ثمر بخش خواهد بود. توجه به "فناوری های حوزه سلامت " برای ارتقا سطح زندگی و رفاه انسانی، به عنوان اولویتی دیگر در کنار ارزش­ آفرینی و تاثیر گذاری جدی، بی تردید پاسخگویی دغدغه سودآوری نیز خواهد بود. بهبود شرایط محیطی و ارتقای سلامت، اگرچه کاهنده مشکلات و کاستیها و در کنار آن فراهم آورنده حداقل های لازم برای پیشرفت است، لیکن ارتقای نشاط و امید به زندگی نیازمند تمرکزی ویژه است تا محرک فعالیت های بالنده انسانی باشد. آن بخش از ظرفیت های انسانی که خارج از محیط کار و صد البته موثر بر کارآیی عملکرد کسب و کاری است در " ایده ها و راهکارهای بهبود سبک زندگی " بعنوان اولویتی دیگر در شناسا قابل تامل و توجه خواهد بود. طرح این اولویتها به معنای آن نیست که درهای شناسا بر روی سایر موضوعات جذاب به کلی بسته شود، لیکن با توجه به این اولویتها، تمرکز بیشتر برای تعامل با متخصصین این حوزه ها و شناخت عمیقتر موضوع فراهم می­گردد و افزایش فرصت گزینش طرح ها و تقویت توان ارزیابی و راهبری کسب کارهای این حوزه و ارتقای هم افزایی در انباشت دانش تخصصی متصور خواهد بود. در این راستا این اولویت گذاری به تقویت سطح تعامل با مشاوران تخصصی و هم افزایی تجارب منجر خواهد شد. مشارکت در کسب و کار های ایده محور و دانش بنیان، تفاوتی جدی و ماهوی با سرمایه گذاری در یک طرح- پروژه خاص دارد و ارزیابی های طرح پیشنهادی صرفاً برای ارزیابی قابلیت های رشد و توسعه ظرفیت های آن در طی مشارکت است. در انتخاب برای مشارکت تمرکز بر ارزیابی طرح کسب و کاری پیشنهادی توسط کارآفرین و تقویت آن در فعالیتی مشترک بوده است، لیکن برای راهبری موفق شرکتها توجه بیشتر بر شناخت داشته ­ها و آورده های متنوع کارآفرین، ارزش های ارائه شده از سوی شناسا و گروه مالی، نحوه ایجاد هم افزایی حداکثری و در صورت لزوم تغییر یا گسترش حوزه کاری با تکیه بر ظرفیت های موجود و در دسترس در طی فرآیند راهبری و حتی جذب سایر فناوران مرتبط با حوزه فعالیت کسب و کار مشترک که به هر دلیل انگیزه با شرایط کافی برای تأسیس شرکت مستقل ندارند. در دستور کار قرار خواهد گرفت. برای برخورداری از حداکثر پتانسیل های قابل دسترسی، تکیه بر جمع سپاری به مثابه یک ابزار در بهره گیری از سرمایه مادی و معنوی جمعی و یک هدف برای بازار سنجی و بازارسازی طرح ها و گسترش شبکه متعاملین شناسا برای گسترده سازی ثمر بخشی مورد توجه است. استمرار و تقویت رویکرد سیستماتیک در همه ارکان شرکت و شکل گیری سامانه های اطلاعاتی متناسب برای تجمیع، دسترسی و بهره گیری متناسب از داده ها و اطلاعات جمع آوری شده و توانایی گسترش ابعاد کاری و تعامل فعال با شبکه متعاملین نیز در این میان مورد نظر قرا گرفته است. برای ترسیم افق ­های بازتر پیش روی شرکت و ظرفیت ­سازی جدی ­تر، نگاه فرامرزی در شناسا تقویت خواهد شد. این نگاه در گام نخست بهره ­گیری از ایده­ های کسب و کار، اجرای مشترک طرح های کسب و کاری دانش انباشته شده و مشاوره­های تخصصی متخصصان بین ­المللی و به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، بررسی و حضور احتمالی در رویدادهای بین­المللی، جذب و مشارکت در سرمایه گذاری برقراری ارتباط ارگانیک با نهادهای بین ­المللی مرتبط را شامل خواهد شد.  بر این اساس، مطابق نمودار فوق ۷ حالت برای کسب و کارهای مراجعه کننده به شناسا، قابل تصور است: طبیعتاً جذابترین کسب و کارها برای ورود شناسا این دسته تلقی خواهند شد. این دسته از فعالیت ها اگرچه جذاب خواهند بود لیکن قاعدتاً مشارکت بخش بهره بردار از وجه ارزش آفرینی آن در بهبود شرایط مالی مدنظر قرار خواهد گرفت. فعالیت های این دسته به عنوان فرصت های کسب و کاری سرمایه گذاری یک VC کلاسیک و نیز شناسا می توان تلقی گردد. این دسته از کسب و کارها جذابیت ورود خواهند داشت در صورت نیاز به تأمین مالی چشمگیر، از مشارکت سایر سرمایه گذاران که با توجه به سطح نوآوری مورد، با مکانیسم های متعارف نیز قادر به ارزیابی هستند، می توان بهره گیری کرد. این دسته از فعالیت ها گرچه منشأ اثر هستند، تنها در صورتی که این ارزش­ آفرینی خریدار مشخصی داشته باشد موضوعیت دارد. این فعالیت های در قالب CVC نیز متصور خواهد بود. جایگاه این دسته از فعالیت ها، نهادهای رسمی متولی نوآوری مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است و صرف وجود آن برای شناسا انگیزه ورود ایجاد نمی کند. لیکن در گام های آتی برای مشارکت موضوعیت خواهد داشت. این دسته از فعالیت ها در مأموریت اصلی شناسا تلقی نمی شوند. ولی برای تأمین مالی سایر فعالیت های اصلی شناسا می تواند بخشی از سبد فعالیت ها را شکل دهد.  
... ادامه

ساجدی در گفتگو با هفته نامه شنبه

باید ریسک حضور سرمایه‌گذار خارجی را پایین بیاوریم . . .

رونمایی از کمپین "همراه باش تا هم راه شوند" جهت تجهیز دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه ایران

کمپینی با عنوان "همراه باش تا هم راه شوند" در وبسایت فاندوران ایجاد شده است. . . .

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید: کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه . . .

حضور فعال شناسا در دومین رویداد اینوتک سلامت

دومین رویداد اینوتک سلامت روز جمعه ۲۱ ابان ۹۵، پس از ۳ روز فعالیت با معرفی برگزیدگان در بخش های مختلف به کار خود پایان داد. . . .