حضور فعال شناسا در دومین رویداد اینوتک سلامت

کارآفريني در حوزه سلامت مي تواند راه گذري از اقتصاد هزينه به ثروت باشد. پر واضح است که اين امر جز با هدف گذاري در سياست هاي کلان کشوري محقق نمي گردد. اهدافی استراتژيک براي کارآفريني در اقتصاد سلامت متصور است:

گذر از اقتصاد هزينه به ثروت؛ لازمه اين امر تغيير در ديدگاه مديران کلان کشور است تا بدين طريق حرکتي انتقالي، از ديدگاه نفت محور به سمت فرصت هاي بکر کارآفريني، به خصوص در حوزه سلامت انجام پذيرد .

توسعه صادرات خدمات و فرآورده هاي پزشکي کشور؛ افزايش تعاملات دولتهای مختلف در حوزه هاي گوناگون من جمله حوزه سلامت، با وجود بازارهاي سلامت خارج از کشور و شناسايي آنها، مي تواند فرصتي در جهت ارز آوري و کاهش مصرف گرايي صرف، باشد.

بر این اساس دومین رویداد اینوتک سلامت که با هدف محوری شکل گیری و توسعه ی اکوسیستم کارآفرینی در حوزه سلامت شکل گرفت و توجه به موضوع فرآورده‌های دارویی و زیستی، تجهیزات پزشکی و توانبخشی، خدمات گردشگری سلامت و فناوری اطلاعات سلامت و پزشکی در این رویداد مورد توجه قرار گرفته و توسعه اکوسیستم کارآفرینی از اهداف بزرگ آن تعریف شده بود. ارتباط مستقیم با صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خطرپذیر، افراد سیاست گذار و تأثیر گذار، مربیان و منتورهای با تجربه در حوزه سلامت و مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، بهره گیری از فضای نمایشی محصولات و خدمات، بهره گیری از فضای مربی گری و منتورینگ توسط افراد خبره در زمینه های تدوین طرح توجیهی، برنامه و مدل کسب و کار، بازاریابی و فروش ، نحوه ارائه طرح به سرمایه گذاران و داوران، اخذ مجوزها و استانداردها، بهره گیری از کارگاه‌های کاربردی، استفاده از کریدورهای مذاکره برای ایجاد همکاری با صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خطرپذیر، زمینه های حضور شرکت های فناور، هسته ها و تیم های کارآفرین را در این رویداد فراهم نموده بود.

شرکت شناسا نیز در راستای حضور خود در رویدادهای کارآفرینی و تخصصی در کشور و  با هدف حمایت و تعالی کسب و کار‌های ارزش‌آفرین و نوآور در حوزه سلامت، در رویداد اینوتک حضور یافت.

در این رویداد کارگاهی توسط تیم شناسا با عنوان "هفت سنگ بنای تعامل سرمایه‌گذار ماجرا و کارآفرین" برگزار شد که مورد استقبال شرکت کنندگان رویداد قرار گرفت. در این کارگاه خانم ها مهرابی و صفازاده، به بیان نکاتی در خصوص فاکتورهای مهم و جذاب برای سرمایه گذاران در تعاملات میان کارآفرین  سرمایه گذار پرداختند به نحوی که حاضرین در کارگاه با هرسطح از معلومات امکان بهره برداری مقتضی در چارچوب فعالیت خود را داشته باشند.

همچنین پانل مدل های مشارکت و سرمایه گذاری ویژه کسب وکارهای نوپا نیز با حضور دکتر ساجدی و دکتر محمدی از شرکت مشاوره ایده ناب ویژن، رضا زرنوخی رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر و تعدادی دیگر از اهالی این حوزه برگزار شد. در این نشست به بحث و تبادل نظر پیرامون موانع پیش روی سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و همچنین شیوه و راه کارهای مشارکت در کسب و کارهای نوپا و دانش‌بنیان پرداخته شد و در ادامه به پرسش های حاضرین در نشست پاسخ داده شد و اعضای پنل دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کردند.

ارسال به
۱۳۹۵-۰۸-۲۴